Consultancy pomptechniek


Pompen worden veelvuldig gebruikt in de industrie en scheepvaart, onder andere in ketelhuizen, verwarmingssystemen, koelwatersystemen en waterzuiveringen, maar ook in processen voor het verpompen van bijvoorbeeld chemicaliën, producten en ladingen. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan het installatie-ontwerp en de selectie van pompen.

 

In de praktijk blijken veel pompinstallaties niet optimaal te functioneren en zijn vaak grote verbeteringen mogelijk. Eén afzonderlijke pomp is vaak verwaarloosbaar op de totale energiebalans, maar structurele aandacht voor pompen in de hele installatie kan bijvoorbeeld leiden tot een significante energiewinst. Naast energiebesparing komt dit ook ten goede aan de stabiliteit van het proces en de levensduur van de pompen. Voor een advies over pompen en appendages voor rederijen, raffinaderijen, zeevaart en binnenvaart bent u bij Dankelman All Service aan het juiste adres.